Iktikl:

Mi’gmaq-Mi'kmaq Online

Sean Haberlin
Eunice Metallic
Diane Mitchell
Watson Williams
Joe Wilmot
Dave Ziegler

Atlantic Canada’s First Nations Help Desk

Kevin Burton
J.R. Isadore

Mi’kmaq Kina’matnewey

Eleanor Bernard
Yolanda Denny
Blaire Gould
John Jerome Paul
Lauretta Welsh

Mi’kmaq College Institute of Cape Breton University

Dr. Stephanie Inglis
Lindsay Marshall

Mi’kmaw Elders

Lillian Marshall
Elizabeth Paul
Josephine Peck

Others

Peyton Chisholm
Olivia Julian
Marilyn Julian
Paulina Meader
Chris Reid

Media:

Mi'kmaw Language Sample Audio Files

Interactive Mi'kmaq Talking Posters

Jilaptoq Flickr Photostream

Ta'n wejiaq wla lukwaqn

Jilaptoq (Mi'kmaw Language Center) wejiaq digital, multimedia aq interactive Mi'kmawe'l kekinu'tamasimkewe'l. Amkwes wla eltasikip wjit Nova Scotiaewey Pesqunatekewey Kina'matnewey. Katu, wla na klapis we'wasitew wjit msit wen ta'n ketu' kina'muet L'nui'simk and koquey L'nuey.

Jilaptoq na Mi'kmawey klusuaqn teluek "Ta'n wen kkwatl tel naqtikl jilapaqtekl".

Jil- na Mi'kmawey wjit "jilte'k".

ap- na Mi'kmawey wjit "apkapte'n, nemitu'n".

-t na Mi'kmawey teluek ta'n koquey aqq ta'n te'sikl.

-oq na teluek ta'n wen weskumut.

Ula lukwaqn na pukwelkik kisa'tutij mita kesite'ttimi'tij L'nui'simk. Timk na ula kisitasik wjit klusuaqney wi'katikn, na Unama'kikewaq toqolukutijik Listukujewaq. Eltuekl elp pilue'l L'nui'simkewe'l ta'n ja'ten tett. Ktu apoqntimn, wi'kikewinen tett jilaptoq@kinu.ca.